Contact Us

“Udaipur Sahakari Upbhokta Thok Bhandar Limited”,
Shastri Circle,
Udaipur-313001, Rajasthan, INDIA

Mr. Ashutosh Bhatt (GM)
Phone:- +91-294-2413680, 2413522